Aktivizam i informisanost mladih – terensko istraživanje

Istraživanje PERFORM – Preduzetništvo mladih

 Istraživanje položaja i potreba mladih – decembar 2016