KONKURS ZA OMLADINSKOG PREDSTAVNIKA/CU U UO RKSM (RYCO)

Podeli sa prijateljima!

Komisija Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade (Nacionalna KZM), Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS) i Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR),   raspisuje poziv za omladinskog predstavnika/cu Republike Srbije u Upravnom odboru Regionalne kancelarije za saradnju mladih.

Kandidata/kinju izabranog/u ovim konkursom udruženja, uz obrazloženi predlog, predlažu Ministarstvu omladine i sporta koje predlog dalje podnosi Vladi Republike Srbije koja imenuje i razrešava omladinskog predstavnika/cu.

Izabrani predstavnik/ca Republike Srbije u Upravnom odboru rad obavlja u trajanju od tri (3) godine, bez mogućnosti produženja, bez nadoknade i u radu zastupa interese Republike Srbije.

 

Više informacija o konkursu, dužnostima omladinskog predstavnika/ce i uslovima za konkurisanje možete pronaći u POZIVU.

Prijavni formular možete preuzeti OVDE.

Prijave je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na adresu: konkurs.ryco2019@gmail.com sa naznakom: Prijava za omladinskog predstavnika u UO RKSM,  u roku od deset (10) dana od dana objave konkursa.

Prijave pristigle nakon naznačenog roka neće biti uzete u razmatranje.

*Sa kandidatima/kinjama koji/e prođu prvi krug selekcije biće organizovani intervjui.

Za sva dodatna pitanja i nedoumice u vezi sa konkursom, možete se obratiti na imejl adresu: konkurs.ryco2019@gmail.com

Više informacija o radu Regionalne kancelarije za saradnju mladih možete pronaći  na veb sajtu  www.rycowb.org

Podeli sa prijateljima!