Unapređenje rada KZM

Podeli sa prijateljima!

Projekat „Unapređenje rada KZM“  finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta i  realizovan od avgusta 2018. do marta 2019. godine,  sa ciljem da unapredi rad Kancelarija za mlade kroz sistemsku podršku u vidu održivosti, razvojnom kvalitetu rada kancelarija i samih koordinatora.

U okviru projekta je realizovano:

  • obuke za izradu/reviziju Lokalnih akcionih planova za 15 kancelarija za mlade,
  • obeleženi su Međunarodni dan mladih i Dan volontera, slanjem promo materijala u svih 136 KZM u Srbiji,
  • realizovane su 2 stepenaste obuke koje su imale za cilj podizanje kompetencija koordinatora,
  • održan je seminar u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta i krovnim organizacijama KOMS i NAPOR, koji je okupio veliki broj koordinatora i mladih iz civilnog sektora sa ciljem da se razmene iskustva i podigne svest o potrebnim inovacijama u domenu omladinske politike,
  • održani su regionalni sastanci širom Srbije koji su se pokazali kao odličan instrument za razmenu iskustava, izazova i rešenja u radu KZM.
  • u sklopu projekta je  kreiran i priručnik „Praktični primeri u radu KZM“ koji sadrži na jednom mestu sve elemente omladinske politike i primere aktivnosti koje bi KZM mogle da sprovodu u okviru rada u svojim lokalnim samoupravama, a da su u skladu sa strateškim ciljevima Nacionalne strategije za mlade.
  • kreirane su onlajn obuke koje su postavljene na sajtu Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade. Učešćem na navedenim obukama koordinatori mogu svoj deo obuke da završe kada god su u prilici, steknu nova znanja, kao i da obnove stara.
  • u okviru projekta održana je i redovna dvodnevna Skupština koja je okupila veliki broj koordinatora i predszavnika JLS. Na Skupštini su predstavljeni dosadašnji rezultati Nacionalne KZM, priručnik koji je nastao u toku projekta, kao i planirane aktivnosti za naredni period.

Projekat je nastavak aktivne saradnje sa kancelarijama za mlade i pružanje podrške u održivom i kvalitetnom radu. Kreirane su sistemske preporuke za održiv rad kancelarija za mlade. Ovim radom se otvaraju nova polja koja su u skladu sa potrebama jedinica lokalnih samouprava i kancelarija za mlade, te se u skladu sa njima planiraju naredni koraci rada.

Aktivnim radom, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade je uključena i u niz drugih aktivnosti koje su van okvira projekta što govori o prepoznavanju značaja Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade kao partnera svih aktera omladinske politike od lokalnog do nacionalnog nivoa. 

Podeli sa prijateljima!