ZAVRŠNI BLOK RADIONICE ZA IZRADU LAP-A

Podeli sa prijateljima!

Nacionalna Kancelarija za mlade je u sklopu projekta „Unapređenje rada kancelarija za mlade“, koji je finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta, sprovela završnu radionicu za 15 JLS koje su uzele učešće u procesu izrade i revizije LAP-ova, u Beogradu, u četvrtak 07. marta 2019. godine.

Učesnici su imali priliku da prezentuju rezultate dosadašnjeg rada. Metodologija rada je bila usklađena sa dosadašnjim iskustvom u radu na LAPovima i metodologijom SKGO, koja je osmišljena tokom prethodnog projekta Nacionalne KZM, u kom smo potpomogli izradu LAP-a u 47 JLS.

 

Podeli sa prijateljima!