USPOSTAVLJANJE ODRŽIVIH SERVISA PRI KANCELARIJAMA ZA MLADE

Podeli sa prijateljima!

Nacionalna KZM je održala drugu u setu stepenastih obuka za koordinatore KZM,u Vrnjačkoj Banji, u periodu od 22-24. novembra 2018. godine.

Obuku je prošlo 15 predstavnika jedinica lokalne samouprave koji su sa trenerima prošli kroz sve etape koje su potrebne za upoznavanje sa Servisima KZM.

Kroz primere dobre prakse KZM širom Srbije, polaznici obuke su stekli potrebno znanje za otvaranje ili poboljšanje rada servisa KZM, poput Karijernog centra, Omladinskog kluba, Volonterskog servisa i Info servisa za korisnike KZM.

Rad u grupama je koordinatorima omogućio da razmene iskustva i mišljenja sa svojim kolegama i zajedno doprinesu boljem radu lokalnih KZM.

Podeli sa prijateljima!