SEMINAR „PODSTICAJNO OKRUŽENJE ZA MLADE“

Podeli sa prijateljima!

Kao rezultat dugogodišnjeg strateškog partnerstva sa Ministarstvom omladine i sporta, nacionalni akteri: Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade i Mladi istraživači Srbije organizovali su nacionalnu omladinsku konferenciju „Podsticajno okruženje za mlade“.

Konferencija je održana od 12. do 14. decembra 2018. godine. Tokom 12. i 13. decembra održane su radionice u sportsko–rekreativnom centru Karataš, dok je 14. decembra organizovan završni događaj u Palati Srbija, u Beogradu. Konferencije je okupila oko 100 predstavnika/ca udruženja mladih i za mlade, kancelarija za mlade i njihovih saveza.

Cilj dvodnevnih radionica u Karatašu je da se analiziraju primeri dobre prakse na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou u odnosu na devet oblasti Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. godine, da se omogući učesnicima da ostvare kontakt sa sličnim organizacijama iz zemlje i regiona u okviru zajedničkih tema, upoznaju se sa primerima inovativnih pristupa problemima i izazovima koje obuhvata Nacionalna strategija za mlade i podstaknu nova partnerstva i inovativne prakse na predstojećim konkursima Ministarstva omladine i sporta, kao i da se analiziraju međunarodni trendovi u omladinskoj politici i kreira plan aktivnosti za promociju omladinske politike u Srbiji na međunarodnom nivou.

Na završnom događaju u Beogradu su predstavljanji rezultati i doneti zaključci bitnih za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade za period od 2015. do 2025. i kreiranje sigurnog okruženja za mlade u Srbiji.

 

Podeli sa prijateljima!