REGIONALNI SASTANAK KZM ZAPAD

Podeli sa prijateljima!

Nacionalna KZM u okviru projekta „Unapređenje rada KZM“ je organizovala regionalni sastanak KZM zapadnog regiona u Čačku , 8. februara 2019. godine.

Regionalni sastanci su mesto gde koordinatori/ke mogu sa svojim kolegama da uporede prakse, razmene iskustva i podele izazove i dobra rešenja u svakodnevnom radu.

Na regionalnim sastancima želimo da koordinatore informišemo o radu Nacionalne KZM kao i da saslušamo sugestije za unapređenje komunikacije i rada, da stvorimo jasniju sliku za rad na terenu, osetimo potrebe za buduće aktivnosti Nacionalne KZM, pomognemo koordinatorima u rešavanju problema sa kojima se susreću u radu itd.

 

Podeli sa prijateljima!