REGIONALNI SASTANAK KZM – JUŽNI REGION

Podeli sa prijateljima!

Nacionalna KZM u okviru projekta „Unapređenje rada KZM“ je organizovala regionalni sastanak KZM južnog regiona u Nišu, 28. februara 2019. godine.

Regionalni sastanci su mesto gde koordinatori/ke mogu sa svojim kolegama da uporede prakse, razmene iskustva i podele izazove i dobra rešenja u svakodnevnom radu.

Na regionalnim sastancima koordinatore informišemo o radu Nacionalne KZM, uzimamo u obzir sugestije za unapređenje komunikacije i rada, stvaramo jasniju sliku za rad na terenu, planiramo buduće aktivnosti Nacionalne KZM, pomažemo koordinatorima u rešavanju problema sa kojima se susreću u radu itd.

 

Podeli sa prijateljima!