ODRŽANA OBUKA „OSNOVE OMLADINSKE POLITIKE“ NA ZLATIBORU

Podeli sa prijateljima!

Nacionalna KZM je organizovala prvu obuku, u setu stepenastih obuka, a pod nazivom „Osnovi omladinske politike“ na Zlatiboru, u periodu od 17-19 oktobra 2018. godine. Učesnici obuke bili su koordinatori iz 15 jedinica lokalne amouprave koji su od nedavno zaposleni na toj poziciji.

Ciljevi obuke obuhvataju sledeće teme:

-predstavljanje okvira omladinske politike u Srbiji od nacionalnog do lokalnog nivoa;
-identifikovanje/mapiranje ključnih partnera na lokalnom nivou;
-predstavljanje strukture JLS (pozicija KZM) i značaja budžetske linije za KZM u okviru JLS;
-informisanje učesnike o Zakonima,strategijama i akcionim planovima na nacionalnom i lokalnom nivou;
-upoznavanje učesnika/ca sa značajem planiranja aktivnosti i rada u različitim vremenskim intervalima;
-razmenjivanje iskustva o različitim realnostima na lokalnom nivou iprimerima dobre prakse u vezi sa saradnjom sa različitim akterima.

Podeli sa prijateljima!