IZRADA LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA U 15 JLS–PRVA RADIONICA ZA IZRADU LAP-A

Podeli sa prijateljima!

Nacionalna Kancelarija za mlade je u sklopu projekta „Unapređenje rada kancelarija za mlade“ a koji je finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta sprovela prvu radionicu za izradu LAP-ova u Beogradu, u Hotelu Srbija u perodu od 11.-12. 09. 2018. godine.

Nakon odabira učesnika među opštinama kojima je istekao LAP, opštinama koje ga nikada nisu imale i opštinama kojima je potrebna revizija postojećeg LAP-a, 15 JLS su učestvovale na radionici na kojoj su realizovane osnove LAP-a, predstavljanje metodologije i upućivanje istraživanje i pisanje LAP-a.

Metodologija rada je bila usklađena sa dosadašnjim iskustvom u radu na LAP-ovima i metodologijom SKGO koja je osmišljena tokom prethodnog projekta Nacionalne KZM, u kom smo potpomogli izradu LAP-a u 47 JLS.

Podeli sa prijateljima!