Uloga Kancelarija za mlade u zapošljavanju mladih

Podeli sa prijateljima!

Realizacija projekta “Uloga kancelarija za mlade u zapošljavanju mladih” finansiran od strane GIZ-a, je započet 07.08.2018. godine i traje do 30.06.2019. godine.

Cilj projekta je definisanje uloge KZM u poboljšanju zapošljivosti i zapošljavanju mladih kroz korišćenje lokalnih resursa i podsticanje lokalnog i  nacionalnog dijaloga za zapošljavanje mladih. Ciljevi projekta su:

  • Identifikovanje različitih modela saradnje partnera na lokalnom nivou koji su doprineli povećanju zapošljivosti ili/i zapošljavanja mladih;
  • Analiza, sistematizacija i definisanje uloge KZM u modelima saradnje i promovisanje primera dobre prakse koji se odnose na ulogu kancelarija za mlade u zapošljavanju i samozapošljavanju mladih u loklanim zajenicama.

U okviru projekta biće primenjeno kvantitativno i kvalitativno istraživanje. Učesnici istraživanja su zaposleni u svim kancelarijama za mlade. Kvantitativni deo istraživanja se sastoji od popunjavanja upitnika od strane koordinatora KZM i analize dobijenih podataka. Kvalitativni deo istraživanja se sastoji od realizovanja 6 fokus grupa u 6 regiona, nakon čega će se snimiti 6 video zapisa na kojima će se predstaviti rezultati fokus grupa na temu uloge KZM u poboljšanju zapošljivosti i zapošljavanja mladih. U fokus grupama će učestvovati predstavnici KZM, predstavnici lokalnih saveta za mlade, privrednici, predstavnici NSZ. Snimanje svih 6 video zapisa će se realizovati u opštinama i autentičnim okruženjima. Vodiće se računa da svih šest video zapisa prikažu različite prakse i uloge kancelarija za mlade.

Podeli sa prijateljima!