Uključivanje uživo

Podeli sa prijateljima!

Osnovni cilj pokrenutog programa je unapređenje kapaciteta aktera omladinske politike u Srbiji za sprovođenje principa nediskriminacije i jednakih šansi u svojim politikama i praksama, u cilju poboljšanja položaja i veće društvene uključenosti mladih, a naročito onih iz osetljivih grupa. Projekat obuhvata teme o principima nediskriminacije, inkluzivnosti i društveno osetljivim grupama (npr. – pripadnici/-e nacionalnih zajednica, žene, osobe s invaliditetom, izbeglice i raseljena lica, mladi ulice), terminologiji, njihovom položaju i mogućnostima za poboljšanje položaja pripadnika društveno osetljivih grupa, kako senzibilisati okolinu za probleme mladih iz društveno osetljivih grupa; uključivanje principa nediskriminacije i inkluzivnosti u rad KzM i organizacija mladih i za mlade, strateška dokumenta i lokalne akcione planove, projekte i inicijative i afirmativne akcije, reakcije u slučajevima diskriminacije na lokalnom nivou i savete kome se obratiti, reakcije u slučajevima diskriminacije (modeli i načini, besplatna pravna pomoć u opštinama, NVO i fakultetima, postupci pred nezavisnim institucijama i sudska zaštita), najčešće intervencije Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, senzibilizacija lokalne zajednice za pitanja društveno osetljivih grupa; pružanje psihosocijalne podrške mladima iz društveno osetljivih grupa.

 

Uloga na projektu: Partner

Nosilac: Beogradski centar za ljudska prava

Partneri:, KOMS, NAPOR

Donator: Ministarstvo omladine i sporta

 

Podeli sa prijateljima!