Osnaživanje Kancelarija za mlade

Podeli sa prijateljima!

Projekat je posvećen osnaživanju KZM i koordinatora i unapređenju elemenata lokalne omladinske politike značajnih za održivu institucionalnu omladinsku politiku na lokalnom nivou kao i standardizaciju i unapređenje kvaliteta rada Kancelarija za mlade.

Aktivnosti projekta podrazumevaju:

  • Podrška izradi LAP-ova u 45 lokalnih samouprava uz podršku Stalne konferencije gradova i opštine
  • Jačanje kapaciteta koordinatora kroz obuke za 45 koordinatora, početni, srednji i napredni modul u skladu sa iskustvom u radu lokalnih koordinatora/ki i u skladu sa potrebama koordinatora/ki koji obuhvataju osnove omladinke politike, ispunjenost standarda rada, principe omladinskog rada, pokretanje servisa za mlade, finansiranje KZM
  • Promotivne aktivnosti povodom Dana mladih i Dana Volontera
  • Promocija Akcionog plana, Nacionalne strategije za mlade i Zakona o mladima u 5 gradova u saradnji sa Ministarstvom omladinu i sporta i Stalne konferencije gradova i opština
  • Istraživanje o funkcionalnosti lokalnih Saveta za mlade i unapređenje njihovog rada
  • Umrežavanje Kancelarija za mlade putem realizacije regionalnih sastanaka
  • Podrška u realizaciji programa aktivizma i zdravih stilova života

 

Uloga: Nosilac projekta

Partner: Stalna konferencija gradova i opština

Donator:  Ministarstvo omladine i sporta

Podeli sa prijateljima!