Mreža inkluzivnog rada Kancelarija za mlade

Podeli sa prijateljima!

Projekat je posvećen  uključivanju mladih sa hendikepom u omladinski život. Projektom se vrši osnaživanje omladinskih aktivista sa ciljem  da efikasno doprinesu uključivanju mladih sa hendikepom u realizaciju programa i rada KZM, a kroz obuku za organizovanje servisa podrške i vršnjačke podrške za mlade sa hendikepom, odnosno razvoj inkluzivnih praksi u KZM. Cilj projekta je razvoj i uspostavljanje praktične podrške mladima sa hendikepom u radu Kancelarija za mlade i razvoj njihovih kompetencija.

U projektu se realizuju istraživačke aktivnosti, edukativne aktivnosti, konferencija,  aktivnosti posvećene promociji projektnih ciljeva i aktivnosti i izdavanje preporuka za unapređenje omladinske politike u Kancelarijama za mlade u Srbiji.

 

Uloga na projektu: Partner

Nosilac: Udruženje studenata sa hendikepom

Donator: Ministarstvo omladine i sporta

Podeli sa prijateljima!