Unapređenje rada KZM

Kategorija: Realizovani projekti

Projekat “Unapređenje rada KZM”  finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta i  realizovan od avgusta 2018. do marta 2019. godine,  sa ciljem da unapredi rad Kancelarija za mlade kroz sistemsku podršku u vidu održivosti, razvojnom kvalitetu rada kancelarija i samih …

REDOVNA SKUPŠTINA NACIONALNE KZM

Kategorija: Vesti

U periodu od 28-29. marta 2019. godine, u Beogradu, uspešno je održana redovna Skupština Nacionalne asocijacije kancelarije za mlade. Svojim prisustvom događaj su uveličali i državni sekretar Ministarstva omladine i sporta, Darko Stanić, Maja Knežević Romčević – SKGO, Danica Belić …

ZAVRŠNI BLOK RADIONICE ZA IZRADU LAP-A

Kategorija: Vesti

Nacionalna Kancelarija za mlade je u sklopu projekta „Unapređenje rada kancelarija za mlade“, koji je finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta, sprovela završnu radionicu za 15 JLS koje su uzele učešće u procesu izrade i revizije LAP-ova, u Beogradu, …

REGIONALNI SASTANAK KZM – JUŽNI REGION

Kategorija: Vesti

Nacionalna KZM u okviru projekta „Unapređenje rada KZM“ je organizovala regionalni sastanak KZM južnog regiona u Nišu, 28. februara 2019. godine. Regionalni sastanci su mesto gde koordinatori/ke mogu sa svojim kolegama da uporede prakse, razmene iskustva i podele izazove i …

REGIONALNI SASTANAK KZM CENTAR/ISTOK

Kategorija: Vesti

Nacionalna KZM u okviru projekta „Unapređenje rada KZM“ je organizovala regionalni sastanak KZM centralnog i istočnog regiona u Jagodini, 22. februara 2019. godine. Regionalni sastanci su mesto gde koordinatori/ke mogu sa svojim kolegama da uporede prakse, razmene iskustva i podele …

REGIONALNI SASTANAK KZM ZAPAD

Kategorija: Vesti

Nacionalna KZM u okviru projekta „Unapređenje rada KZM“ je organizovala regionalni sastanak KZM zapadnog regiona u Čačku , 8. februara 2019. godine. Regionalni sastanci su mesto gde koordinatori/ke mogu sa svojim kolegama da uporede prakse, razmene iskustva i podele izazove …

SEMINAR “PODSTICAJNO OKRUŽENJE ZA MLADE”

Kategorija: Vesti

Kao rezultat dugogodišnjeg strateškog partnerstva sa Ministarstvom omladine i sporta, nacionalni akteri: Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada, Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade i Mladi istraživači Srbije organizovali su nacionalnu omladinsku konferenciju „Podsticajno okruženje za mlade“. Konferencija …

REGIONALNI SASTANAK VOJVOĐANSKOG KZM

Kategorija: Vesti

Nacionalna KZM u okviru projekta „Unapređenje rada KZM“ je organizovala regionalni sastanak KZM vojvođanskog regiona u Novom Sadu, 7. decembra 2018. godine. Regionalni sastanci su mesto gde koordinatori/ke mogu sa svojim kolegama da uporede prakse, razmene iskustva i podele izazove …