[vc_row full_height=”yes” bg_type=”image” parallax_style=”vcpb-default” bg_image_new=”id^101|url^http://www.asocijacijakzm.org/wp-content/uploads/2017/09/kzm019.jpg|caption^null|alt^null|title^kzm019|description^null”][vc_column][vc_column_text css_animation=”fadeIn”]

Nacionalna Asocijacija kancelarija za mlade ( Asocijacija KZM ) je krovni savez gradova i opština Republike Srbije koje imaju Kancelariju za mlade i koje se aktivno bave razvojem lokalne omladinske politike. Asocijacija KZM trenutno broji 92 članice – gradove i opštine. Organe Asocijacije čini Skupština koja okuplja sve članice, Predsedništvo koje predstavlja organ upravljanja Asocijacije i Sekretarijat koji se stara o operativnom i administrativnom
radu Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade.

Ciljevi Nacionalne socijacije kancelarija za mlade:

  • Unapređenja pravnog okvira i opštih uslova za razvoj lokalnog institucionalnog sistema omladinske politike u Republici Srbiji.
  • Razvoj i unapređenje lokalne omladinske politike u gradovima i opštinama na teritoriji Republike Srbije kroz rad Kancelarija za mlade,
  • Ostvarivanje zajedničkih interesa opština i gradova u oblasti lokalne omladinske politike;
  • Jačanje kapaciteta opština i gradova za ostvarivanje nadležnosti i pružanje usluga mladima;
  • Zastupanje zajednički utvrđenih interesa svojih članova, a posebno u postupku donošenja zakona i drugih akata od značaja za unapređenje kvaliteta života mladih u Republici Srbiji.

Asocijacija KZM je do sada realizovala niz projekata u cilju unapređenja položaja mladih u lokalnim zajednicama u Srbiji, svojim radom u prethodnom periodu prepoznata je kao važan saradnik od strane drugih mreža na nacionalnom nivou (KOMS, NAPOR), donatora, stranih partnera i lokalnih aktera omladinske politike.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]