OBELEŽAVANJE DANA VOLONTERA

Podeli sa prijateljima!

Međunarodni dan volontera se u Srbiji obeležava već 9. godina kao nacionalna proslava u okviru programa Ministarstva omladine i sporta RS „Mladi su zakon“, dok se na međunarodnom planu ovaj dan obeležava odlukom organizacije Ujedinjenih nacija od 1985. godine.

Svaka Kancelarija za mlade u Srbiji je poštom dobila promo materijal za pomenuti međunarodni dan.

Zadatak svih Kancelarija za mlade je da u sklopu svojih planiranih akcija za Dan volontera uključe i akciju NacionalneKZM. Deljenjem promo materijala želimo u celoj zemlji skrenuti pažnjuna aktivizam mladih, volonterstvo mladih, na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine,učenika, studenata.

Nacionalna KZM želi da uveže sve Kancelarije za mlade u Srbiji i da zajedničkim aktivnostima informiše mlade u celoj zemlji kako bi se njihov položaj poboljšao.

 

Podeli sa prijateljima!