U toku je održavanje četiri javne tribine “Uzdravlje!”

Podeli sa prijateljima!

U toku je održavanje četiri regionalne javne  tribine „Uzdravlje!” koje će se održati od 6. oktobra do 10. novembra u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu u organizaciji Centra za omladinski rad, NAPOR-a, KOMS-a i Nacionalne asocijacija Kancelarija za mlade.

Javne tribine održavaju se prema sledećem rasporedu:

  • u Novom Sadu, 6. oktobra
  • u Kragujevcu, 12. oktobra
  • u Beogradu, 9. novembra, tačno vreme i mesto biće javljeno registrovanim učesnicima/cama.
  • u Nišu, 10. novembra, tačno vreme i mesto biće javljeno registrovanim učesnicima/cama.

 

Regionalne javne tribine predstavljaju nastavak rada na Zajedničkim standardima subjekata omladinske politike u R. Srbiji u omladinskim aktivnostima u prevenciji konzumacije i promocije alkohola.

 

U 2017. Godini nastavljen je program unapređenja zdravlja i blagostanja mladih žena i muškaraca u omladinskim aktivnostima kroz rad  grupe za razvoj Zajedničkih standarda u kojoj su učestvovale tri nacionalne asocijacije (NAPOR, KOMS i Nacionalna asocijacija KZM) u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta. Radna grupa je započela sa radom u februaru 2016, i nastavila do februara 2017. godine i u tom period analizirala stanje u omladinskom sektoru i definisala dokument Zajednički standardi subjekata omladinske politike u omladinskim aktivnostima u R. Srbiji u prevenciji konzumacije i promocije alkohola u 4 oblasti:

  1. Metodika rada u omladinskim aktivnostima;
  2. Konzumacija alkohola u omladinskim aktivnostima;
  3. Finansiranje i sufinansiranje omladinskih aktivnosti;
  4. Promocija kulture zdravih stilova života sa fokusom na prevenciju konzumacije i promocije alkohola u omladinskim aktivnostima.

U okviru regionalnih javnih tribina „Uzdravlje!“ planirano je: predstavljanje Zajedničkih standarda, razmena iskustava praktičara/ki omladinskih aktivnosti, diskusija o primeni Zajedničkih standarda u okviru navedene 4 oblasti, kao i kreiranje predloga za njihovu implementaciju u cilju unapređenja zdravlja i blagostanja mladih žena i muškaraca u omladinskim aktivnostima.

Pozivamo Vas da ispred svoje Kancelarije za mlade delegirate jednu osobu koja je na poziciji upravljanja aktivnostima za mlade, a koja će učestvovati u radu na preostale dve javne tribini.

Prijavu je potrebno poslati na imejl adresu: marijana.rodic@czor.org najkasnije do:

 

  • Za učešće na tribini u Beogradu do 7. novembra u 17:00 časova;
  • Za učešće na tribini u Nišu do 8. novembrau 17:00 časova.

 

Zvaničan poziv možete preuzeti ovde.

Prijavni formular možete preuzeti ovde.

Mole se svi zainteresovani da pošalju prijavu za tribinu koja se održava u regionu u kojem se nalazi udruženje, odnosno kancelarija za mlade.

Za sve registrovane učesnike/ učesnice koji dolaze na javnu tribinu obezbeđena je refundacija putnih troškova. Centar za omladinski rad u cilju smanjenja troškova preporučuje grupni dolazak automobilom ako za to postoji mogućnost.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti koordinatorki događaja Marijani Rodić na imejl adresu marijana.rodic@czor.org ili telefonom na 062 48 777 1.

Podeli sa prijateljima!